REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO ``ŁEBSKO``

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby zakwaterowane i przebywające w Ośrodku “Łebsko”.

REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI:

1. Obiekt znajduje się w Żarnowska ul. Jeziorna 6 – 4 km od Łeby. Prosimy o sprawdzenie na mapie / zakładka “Dojazd” i upewnienie się, że ta lokalizacja Państwu odpowiada.

2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji na podane konto bankowe. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu Ośrodka “Łebsko”.

3. Termin wpłaty zadatku 24 h od wstępnej rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

4. Zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) do 14 dni przed planowanym przyjazdem.

5. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.

REGULAMIN OBIEKTU

1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz.14:00 i kończy o godz. 11:00 w ostatnim dniu pobytu. Jeżeli gość nie zwolni pokoju do godziny 11:00, będzie naliczana opłata za następną dobę. Recepcja jest czynna w godzinach 8:00 – 23:00. Inna godzina zameldowania może być uzgodniona telefonicznie.

2. Goście zobowiązani są do zameldowania się i uregulowania należności za cały pobyt w dniu przyjazdu. Zameldowanie się, jest równoznaczne z akceptacją przez gościa regulaminu Ośrodka “Łebsko”

3. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc. Przedłużenie doby hotelowej: do godziny 14-tej / 50 zł /, po godzinie 14-tej cena kolejnej doby hotelowej.

4. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

5. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę za pobyt.

6. Przebywanie osoby niezameldowanej od godz. 22:00-6:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa według obowiązującego cennika.

7. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 23:00 do 6:00 rano dnia następnego.

8. Śniadania wydawane są w restauracji w godzinach od 8:00 do 10:00, a obiadokolacje w godzinach: 17:00 do 19:00. W innych godzinach Ośrodek nie ma obowiązku wydawania tych posiłków.

9. Zabrania się wynoszenia jedzenia z restauracji, robienia sobie na wynos kanapek oraz napełniania termosów herbatą bądź kawą.

10. W restauracji obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń (czajnik i szklanki są dostępne w pokojach) oraz innych rzeczy, jak również spożywania własnego jedzenia lub alkoholu.

11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zażądania w każdym momencie płatności za rachunki restauracyjne, które Gość zaciągnął na konto pokoju hotelowego.

12. Ze względu na wymogi przeciwpożarowe w pokojach nie wolno używać dodatkowych urządzeń elektrycznych i gazowych (np.: kuchenek, grzałek, żelazek) oraz innych podobnych urządzeń. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do RTV i komputerów.

13. Gość ponosi całą odpowiedzialność za użycie takich w/w urządzeń w przypadku spowodowania pożaru.

14. Również ze względu na przepisy p/pożarowe, w budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek.

15. W przypadku stwierdzenia palenia papierosów w pokoju bądź łazience, będą naliczane opłaty za dodatkowe pranie  firan, pościeli, czyszczenie wykładzin itp.

16. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciw pożarowych. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne w obiekcie powinny: natychmiast powiadomić służby porządkowe Ośrodka, użyć sprzętu gaśniczego, unikać paniki, kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznakowanymi drogami,  nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

17. Gość hotelowy ponosi wszelką odpowiedzialność za zniszczenia w obiekcie i uszkodzenia przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoju spowodowane z jego winy lub odwiedzających osób.

18. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez uzgodnienia tego z właścicielem Ośrodka.

19. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju gość jest zobowiązany do jego zamknięcia. W przypadku zgubienia kluczy, gość odpowiada materialnie za dorobienie klucza i breloczka w kwocie 50 zł.

20. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie czy też utratę auta lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość hotelowy przyjmuje do wiadomości, iż na terenie Ośrodka znajduje się tylko parking niestrzeżony (monitorowany).

21. Zwierzęta domowe mogą przebywać w pokoju Gościa i w wyznaczonych sektorach Ośrodka, po uprzedniej zgodzie Personelu recepcji i uiszczeniu dodatkowej opłaty. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątać po nim nieczystości oraz wyprowadzać zwierzęta wyłącznie na smyczy. Za wszelkie zniszczenia i szkody spowodowane przez zwierzęta, odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.

22. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.

23. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia opieki nad swoimi dziećmi (osobami nieletnimi) na terenie całego Ośrodka. Za wszelkie zniszczenia i szkody spowodowane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

24. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń Gość powinien zawiadomić personel Ośrodka niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

25. Ośrodek “Łebsko” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia w Recepcji, co umożliwi personelowi natychmiastową reakcję. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu.

26. Ośrodek “Łebsko” ma obowiązek zapewnić:
– warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa.
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
– sprawną pod względem technicznym usługę, w tym niezwłoczną naprawę usterki urządzeń w pokoju, jeśli taka zdarzy się podczas pobytu Gościa.

27. Pościel i ręczniki wymieniane są raz w tygodniu oraz w dniu przyjazdu gościa i po jego wyjeździe. Na życzenie gościa może zostać wymieniona pościel lub ręcznik za dodatkową opłatą.

28. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Ośrodek  przechowa te przedmioty przez miesiąc, tylko jeśli posiadają one wysoką wartość.​

29. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania oraz  zostaną wezwane do uregulowania należności za ewentualne szkody.

30. Regulamin Obiektu dostępny jest na stronie internetowej www.lebsko.com.pl oraz w Recepcji i na tablicach ogłoszeniowych pomieszczeń ogólnodostępnych.