Wypożyczalnia rowerów i kajaków

Wszystko w jednym miejscu.

Wypożyczalnia kajaków, rowerów, kijków nordic walking i inne. Proponujemy państwu aktywny wypoczynek na łonie natury, w naszym ośrodku zorganizujemy dodatkowe atrakcje w oparciu o nasz sprzęt, nasze doświadczenie, jak i firm z nami współpracującymi.

Spływy kajakowe – po jeziorze łebskim – wyprawa do ruchomych wydm ze zwiedzaniem wydm.

Żarnowska – pomost (wyrzutnia rakiet) – żarnowska czas 4-6 godzin – wyprawa do Kluk – zwiedzanie skansenu wsi słowińskiej
Żarnowska – Kluki – Żarnowska czas 8 – 9 godzin – wyprawa do portu w Łebie
Żarnowska – port w Łebie – żarnowska czas 3-4 godziny

Spływ kajakowy – rzeką chełst do Łeby – wyprawa od latarni morskiej. W stilo do Łeby czas 4-5 godzin.
Trasę można wydłużyć o około 2 godzin i dopłynąć do ośrodka “Łebsko” przez jezioro łebsko
Spływy kajakowe na rzekach – Łeba, Piaśnica, Radew, biała, czernica i inne.

Do państwa dyspozycji oddajemy nasze bazy, sprzęt i duże doświadczenie w organizacji spływów.
Organizujemy trasy o różnym stopniu trudności dla mniej i bardziej zaawansowanych,jednodniowe i kilkudniowe przez cały rok.
Zapraszamy także na stronę internetową www.zakgroup.pl gdzie znajdą Państwo informacje o organizowanych tego typu imprezach.

W naszym ośrodku

 • Wędkowanie – wynajęcie kajaków, możliwa pomoc w uzyskaniu licencji na połowy
 • Rowery – posiadamy rowery do wypożyczenia na godziny lub cały dzień
 • Kijki nordic walking – dla lubiących piesze wędrówki wypożyczamy
 • Kijki i oferujemy informację o trasach.
 • Zorganizujemy wycieczki autokarowe z przewodnikiem do trójmiasta, na Hel
 • wypady okolice Łeby, Lęborka
 • Koń Trojański w Oskowie, k. Słupska.
 • pokaz (turniej historyczny) w Łucznictwie
 • kompleksowy wypad na łowiska łebskie na
 • połów dorsza i innych ryb

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

Korzystający z wypożyczalni rowerów zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.

 • Wypożyczalnia rowerów prowadzona jest przez “Ośrodek Łebsko” Żarnowska ul. Jeziorna 6.
 • Wypożyczalnia rowerów jest czynna codziennie od godziny 8:00 do godziny 22:00.
 • Wypożyczenia rowerów dokonuje się u dyżurującego pracownika po okazaniu dowodu tożsamości i potwierdzeniu własnoręcznym podpisem odbiór roweru.
 • Nie honorujemy dokumentów osób, które nie są obecne przy wypożyczeniu roweru.
 • Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 • Wypożyczenie odbywa się na podstawie obowiązującego aktualnie cennika. Umowa wypożyczenia może być zawarta na pełne godziny, umówiony czas lub na pełne doby. Opłatę za wypożyczenie pobiera się z góry.
 • Czas liczy się za każą rozpoczętą godzinę / do 15 minut na korzyść klienta.
 • Zabrania się przekazywania osobom trzecim wypożyczonego roweru.
 • Wypożyczający ma obowiązek sprawdzenia stanu technicznego roweru przed jego wypożyczeniem i zgłoszenia ewentualnych usterek do pracownika wypożyczalni.
 • Za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 • Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 • W przypadku kradzieży roweru, Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję.
 • Wypożyczający, będąc uczestnikiem ruchu drogowego, jest zobowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to na własną odpowiedzialność.
 • Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru.
 • Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni rowerów z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń, powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.
 • Zwrot roweru po terminie opłaconym, powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni.
 • O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować pracownika wypożyczalni rowerów.
 • W sytuacji zwrócenia roweru znacznie zabrudzonego, może zostać pobrana dodatkowa opłata, związana z koniecznością czyszczenia roweru.

Wypożyczający zobowiązuje się do:

 • Korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie, jazdy po w błocie, po piasku, czy wodzie,
 • Zwrotu roweru sprawnego technicznie i w stanie nie pogorszonym, w należytej czystości oraz w terminie zgodnym z deklarowanym czasem.
 • Pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia.

Miejsce zwrotu roweru; Ośrodek Łebsko, Żarnowska ul. Jeziorna 6.

Cennik

1 godz.2 godz.3 godz.4 godz.dzień (8h)
Rower5 zł10 zł15 zł20 zł25 zł
Kajak (2 os.)12 zł24 zł36 zł48 zł50 zł
Kijki Nordic Walking3 zł4 zł5 zł6 zł8 zł

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW

Korzystający z wypożyczalni kajaków zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.

 • Wypożyczalnia kajaków prowadzona jest przez “Ośrodek Łebsko” Żarnowska ul. Jeziorna 6.
 • Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 • Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja, paszport). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu umowy wypożyczenia. Podpisując umowę, Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.
 • Wypożyczenie odbywa się na podstawie obowiązującego aktualnie cennika. Umowa wypożyczenia może być zawarta na pełne godziny, umówiony czas lub na pełne doby. Opłatę za wypożyczenie pobiera się z góry.
 • Czas liczy się za każą rozpoczętą godzinę / do 15 minut na korzyść klienta.
 • Dozwolony obszar pływania na j. Łebskim, znajduje się na Wschód od umownej linii “molo Żarnowska – molo Rąbka”. Pływanie na Zachód od tej linii, to SPN, gdzie pływanie kajakami jest zabronione. Wypożyczający przyjmuje ten zakaz do wiadomości i ponosi całkowitą odpowiedzialność za złamanie tego zakazu.
 • Zabrania się przekazywania osobom trzecim wypożyczonego kajaku.
 • Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 • Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 • Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się na przystani przy molu w Żarnowska.
 • Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią. Dotyczy tylko zorganizowanych grup i wypożyczenia na dłuższy okres.
 • Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem.
 • Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 • Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 • Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 • Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje w tym szkody wywołane siłami natury.
 • Wcześniejsze, lub późniejsze niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię.
 • Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem.
 • Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
 • Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 • Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.